Category Archives: Me

My Portfolio

Web Design : Sanook.com 2012

รู้สึกดีใจและสนุกมากที่ได้ออกแบบสนุก! หน้าแรกเวอร์ชั่น 2012 ความจริงเคยดีไซน์หน้าแรกนานมาแล้ว ได้วนกลับมาออกแบบอีกครั้งก็รู้สึกดีนะ โจทย์ >> ต้องการดีไซน์ที่โตขึ้น แต่ยังคงสนุก คำนึงถึงการใช้งานของ User Concept Design >> ขาว สะอาด อ่านง่าย สวยแต่ Simple และวงกลม นำวงกลมที่สื่อถึงความเป็นสนุกมาใช้เป็น icon หรือส่วนตกแต่ง สีที่เลือกใช้ แดง ขาว ดำ เทา (ฟ้า เหลือง เป็นเพื่อนพระเอก) ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2013) ยังใช้ดีไซน์โครงนี้อยู่แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนบางจุด ไปตามกาลเวลา และความเหมาะสม ^ ^ ไปดูหน้าเว็บสนุก!

Web Design : Sanook.com 2012

รู้สึกดีใจและสนุกมากที่ได้ออกแบบสนุก! หน้าแรกเวอร์ชั่น 2012 ความจริงเคยดีไซน์หน้าแรกนานมาแล้ว ได้วนกลับมาออกแบบอีกครั้งก็รู้สึกดีนะ โจทย์ >> ต้องการดีไซน์ที่โตขึ้น แต่ยังคงสนุก คำนึงถึงการใช้งานของ User Concept Design >> ขาว สะอาด อ่านง่าย สวยแต่ Simple และวงกลม นำวงกลมที่สื่อถึงความเป็นสนุกมาใช้เป็น icon หรือส่วนตกแต่ง สีที่เลือกใช้ แดง ขาว ดำ เทา (ฟ้า เหลือง เป็นเพื่อนพระเอก) ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2013) ยังใช้ดีไซน์โครงนี้อยู่แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนบางจุด ไปตามกาลเวลา และความเหมาะสม ^ ^ ไปดูหน้าเว็บสนุก!

http://corporate.sanook.com

Sanook! Corporate Web Design

งานล่าสุดที่ดีไซน์ออกมา เพิ่งออนไลน์สดๆ ร้อนๆ เป็นงานแนวทางการ (อีกแล้ว) เน้นที่ดีไซน์เรียบเก๋ สะท้อนภาพลักษณ์มืออาชีพของ บริษัทสนุกออนไลน์จำกัด สีที่ใช้เป็นตีมสีแดงสด ขาว ดำ เทา ไปดูกันเลยดีกว่า ^ ^ ไปชมงานจริงได้ที่นี่คะ >> Sanook! Corporate Website

http://corporate.sanook.com

Sanook! Corporate Web Design

งานล่าสุดที่ดีไซน์ออกมา เพิ่งออนไลน์สดๆ ร้อนๆ เป็นงานแนวทางการ (อีกแล้ว) เน้นที่ดีไซน์เรียบเก๋ สะท้อนภาพลักษณ์มืออาชีพของ บริษัทสนุกออนไลน์จำกัด สีที่ใช้เป็นตีมสีแดงสด ขาว ดำ เทา ไปดูกันเลยดีกว่า ^ ^ ไปชมงานจริงได้ที่นี่คะ >> Sanook! Corporate Website